Verblijf in het hospice Gasthuis H-S


Goede begeleiding

Wij proberen u en uw familie in het hospice een warm thuis te bieden. En een verblijf met goede begeleiding en een respectvolle zorg. Een waardig alternatief als het thuis niet meer gaat. Het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de nog resterende levensdagen staan voor ons centraal. Er zal door ons zoveel mogelijk rekening gehouden worden met uw persoonlijke wensen en die van uw naasten.

Bij opname in het hospice krijgt u twee vrijwilligers toegewezen, die contactpersoon voor u en uw familie zijn. Met deze contactpersonen kunt u al uw vragen bespreken en ook zaken regelen die voor u van belang zijn. Na het overlijden zijn ook de contactpersonen het aanspreekpunt voor de familie.

Medische zorg

De medische zorg in het hospice wordt uitgevoerd door de thuiszorg en uw huisarts. De verpleegkundige zorg wordt gedaan door een vast team van verpleegkundigen van de thuiszorg ZINN. ’s Nachts is er ook iemand van Thuiszorg ZINN aanwezig. Overdag altijd waar nodig, of op afroep.

Wanneer u uit Hoogezand-Sappemeer komt behoudt u uw eigen huisarts. Wanneer u van buiten Hoogezand-Sappemeer komt organiseert het opnameteam een huisarts voor u uit Hoogezand-Sappemeer. Dit wordt in goed overleg met uw huisarts geregeld.

De zorg van de huisarts in het hospice is vooral gericht op het creëren van een zo comfortabel mogelijke situatie, dus geen onnodige medische behandelingen meer maar zorg afgestemd op uw behoeftes.

Incidenteel komt het voor dat mensen een euthanasiewens hebben. In het hospice gelden wat dit betreft dezelfde wettelijke regels als daarbuiten. Uw (huis)arts zal dus moeten beoordelen of de wens overeenkomt met de wettelijke vereisten. Als de situatie aan alle eisen voldoet, kan de euthanasie in het hospice plaatsvinden.

Informatieboekje

Een speciaal samengestelde boekje, dat u bij opname ontvangt, informeert u en uw familie over onze zorg in het hospice.

 

 

 

Onderstroom

De golven zijn de dagen
de dagen van het jaar
het lijkt of zij vertellen
hoe het ons vergaat.
Maar de onderstroom
die niemand ziet bepaalt
de richting op elk gebied.

 

Stef Bos

 

 

bb2 0682