Ondersteuning van de Stichting Gasthuis H-S

 

De Stichting Gasthuis H-S is een zelfstandige stichting die geen steun van de overheid ontvangt. De eigen bijdrage van onze gasten is niet voldoende om alle vaste en variabele kosten van het Gasthuis te dekken. Voor de dekking van het tekort zijn we afhankelijk van giften van instanties, bedrijven en particulieren.

Draagt u het hospice Gasthuis een warm hart toe? Dan kunt u ons steunen door:

  • een donatie te doen. Wij zijn blij met een eenmalige gift. Groot of klein. Elk bedrag is welkom en wordt door ons zeer gewaardeerd. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer IBAN NL37 INGB 0006050020 ten name van Stichting Gasthuis H-S.
  • donateur te worden van Stichting Gasthuis H-S. Voor € 25 per jaar wordt u donateur.
  • sponsor te worden. Wanneer u als bedrijf of organisatie ons ondersteunt met een bedrag of levering van diensten of producten, wordt uw naam vermeld op onze website.

  • ons op te nemen in uw testament. Wilt u hierover meer weten, alsmede over de mogelijke fiscale voordelen daarvan, neem dan contact op met uw notaris.

  Klik hier voor volmachten en formulieren

De Stichting Het Gasthuis H-S heeft een ANBI-status, hetgeen inhoudt dat uw gift/donatie aftrekbaar is bij de Belastingdienst.

Het bestuur van de Stichting Gasthuis H-S ervaart alle giften als een blijk van steun en waardering. Door al deze giften is het mogelijk dat zij, die dat wensen, kunnen verblijven in een huis waar zij in rust en met waardigheid, in een sfeer die zoveel mogelijk lijkt op hun thuissituatie, kunnen sterven.

 

 

 

Het einde van mijn reis

Ik heb het gevoel dat dit mijn laatste ademteugen zijn,
Het gevoel dat ik mijn laatste stappen al heb gezet.
Kijk naar alle tranen die ik heb gelaten,
Kijk naar alle beloftes die ik heb verbroken.
Ik denk dat mijn reis tot een einde is gekomen,
Ik neem afscheid, van iedereen, mijn vrienden.
Eindelijk rust.

 

 

 

BB2 6765 Gasthuis HS