Kosten verblijf in hospice Gasthuis H-S


Eigen bijdrage

Het hospice is een particulier bijna-thuis-huis. Om de kosten te dekken wordt voor het verblijf in het hospice van u een eigen bijdrage gevraagd. Deze eigen bijdrage is € 40 per dag. Dit bedrag is inclusief ontbijt en lunch, maar exclusief de warme maaltijd.

Voor het betalen van de eigen bijdrage ontvangt u een nota van de penningmeester van de Stichting Gasthuis H-S. De kosten voor verblijf kunnen (gedeeltelijk) via uw zorgverzekeraar vergoed worden. Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. U of uw familie kan bij uw ziektekostenverzekeraar informeren of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de eigen bijdrage. Indien de kosten voor u een probleem zijn, kunnen we altijd proberen om gezamenlijk een oplossing te vinden.

Eten en drinken

De eigen bijdrage is inclusief ontbijt en lunch, maar exclusief de warme maaltijd. Voor de warme maaltijd moet u zelf zorgen. Dit kan door een maaltijd van tafeltje-dekje, maar ook kan uw familie zelf zorgen voor het eten. In de keuken van het hospice kan gekookt worden. Wanneer de familie zorgt voor voldoende warm eten in huis, zal dit door de vrijwilligers worden opgewarmd.

Bezoek kan gebruik maken van de koffie en thee in het huis. Wanneer uw bezoek blijft overnachten, zijn hier geringe kosten aan verbonden.

 

 

 

Werken met de Dood

Het werken met de Dood is nooit eenvoudig of gewoon
Verdriet, pijn en ziekte voeren de boventoon
Wachten op wat komen gaat, vaak onverwacht
Als een stille dief in de donkere nacht
Neemt het vaak het mooie leven,
Zal slechts verdriet en gemis ervoor terug geven
Toch is het mooi om met de Dood te mogen werken
Als je het effect van troost en zorg mag bemerken
Een rustig gebaar, de ogen niet meer in angst gericht
Gesteund door woorden van liefde en troost, op weg naar het Licht
Een kalme zucht, het lijden was groot
Het hoort bij het werken, werken met de Dood

 

Geschreven door Silvia Hoymann-Praat, een vrijwilligster van het Gasthuis