Als het einde nadert…


 

 

 

 


Welkom bij Hospice Gasthuis Hoogezand-Sappemeer


Als het afscheid dichterbij komt, kiest vrijwel iedereen ervoor om thuis te sterven te midden van dierbaren. Als dat om welke reden dan ook thuis niet kan, is ons hospice een goed alternatief. In een hospice is het mogelijk om te sterven te midden van eigen familie of dierbaren.

Het hospice Gasthuis Hoogezand-Sappemeer is een bijna-thuis huis, een warm en gastvrij huis waar mensen in alle rust en geborgenheid hun laatste levensdagen in een huiselijke omgeving kunnen doorbrengen. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, maatschappelijke achtergrond of levensbeschouwing. Tijdens uw laatste levensfase zorgen wij ervoor dat u 'er mag zijn zoals u bent'. De laatste periode van iemands leven willen we zo waardevol mogelijk maken omdat we vinden dat ieder mens op eigen wijze moet kunnen leven én sterven.

Hospice Gasthuis te Hoogezand wordt beheerd door de Stichting Gasthuis Hoogezand-Sappemeer. Dit is een zelfstandige particuliere stichting. De stichting is in 2011 opgericht op initiatief van Humanitas afdeling Midden-Groningen. Hospice Gasthuis Hoogezand-Sappemeer, gevestigd aan de Kerkstraat 239 te Hoogezand, is op 30 juni 2016 officieel geopend.


Visie en missie


De visie en de missie van Stichting Gasthuis H-S zijn vormgegeven samen met de afdeling Midden-Groningen van Humanitas.

Beide organisaties hebben als visie dat:

  • ieder mens het recht heeft om op een menswaardige manier te sterven aansluitend bij de eigen levensbeschouwing, behoeften en wensen.
  • thuis sterven voor een ieder het uitgangspunt is. Wanneer dat niet mogelijk is, is een opname in het hospice een mogelijkheid.
  • gastvrijheid, warmte en persoonlijke aandacht voor zowel de gast als diens naasten de kernwaarden van de organisatie moeten zijn.
  • vrijwilligers in het hospice het Gasthuis de basis vormen voor het reilen en zeilen van de dagelijkse zorg en dat de beroepsmatige zorgaanbieders de verpleegtechnische zorg bieden.

Beide organisatie hebben als missie:

  • het organiseren van goede ondersteuning aan terminale personen en hun naasten in het gebied van de gemeente Midden-Groningen.
  • dat deze zorg geleverd wordt aan ieder mens, ongeacht inkomen, huidskleur, godsdienst of levensbeschouwing, zowel in het hospice in Hoogezand als in de thuissituatie.

 

 

 

 

Wast waiten most

Hail meschien, as ik die wat troost geven kin,

zugst doe t leven even minder duuster in.

Veul minsen kriegen mie voak nait te pakken,

mor most waiten dat k der aaltied veur die bin.


Henk Puister

 

 

BB2 6750 Gasthuis HS

 

 

  • Laatst gewijzigd: dinsdag 07 februari 2023, 11:04.